30

Curs on-line els YOGA-SÛTRA de Patañjali

Vols aprendre a evitar el patiment?”

Com?

  • Segons els YOGA-SÛTRA de Patañjali, el patiment és conseqüència del funcionament de la nostra pròpia ment.
  • Si aprenem a conèixer el funcionament de la nostra ment, serem capaços de canviar els patrons que ens fan patir.
  • Després de vint anys d’estudi d’aquest text, ara volem compartir amb vosaltres tot el que hem après, per ajudar-vos a millorar la vostra vida.

Què són els 

YOGA-SÛTRA?

Durada del curs

  • El text dels YOGA-SÛTRA consta de quatre capítols
  • Dividim cada capítol en cursos curts, segons els conceptes del text
  • Inscripcions independents per cada curs
  •  Encara que és preferible fer els cursos per ordre, es poden fer totalment independents.
  • La primera lliçó de cada curs és d’accés lliure

Requisits

Per fer el curs no es necessita cap requisit previ, el curs començarà des de zero.

Format

El curs és on-line

Durant dos mesos tindràs accés a cada curs, tantes vegades com vulguis.


Comencem pel primer capítol

SAMÂDHI PÂDAH – Capítol sobre la contemplació

CURS 1.1

Comentari als sûtra del 1.1 al 1.16

On es defineix que és el ioga en funció de la ment.