Comment ( 1 )

  • Lourdes

    Hola Jordi i cia
    Felicitats per la web! ja li he comentat a la Pili que aquest post teu del 15 de febrer és molt ilustratiu…m’ha arribat…

Give a Reply