Definició de ioga – comentari als sûtra del 1.1 al 1.4

Torna a:Yoga-sûtra – Capítol 1 – Curs 1