Definició de ioga – comentari als sûtra del 1.1 al 1.4

Volver a: Yoga-sûtra – Capítol 1 – Curs 1