El yoga que practiquem ve de l’ensenyança de Krishnamacharya a través de la divulgació que en va fer el seu fill TKV Desikachar. Les principals característiques d’aquesta ensenyança són:

1. El text de referència és el Yoga-Sutra de Patanjali, una filosofia (Darshana) humanística holística que, d’acord amb el significat etimològic de yoga (jug=unió)  abasta totes les dimensions de la persona: personal, social, psicosomàtica, mental i espiritual.

2. Aquest text es complementa amb d’altres com la Bhagavad-Gîta, el Yoga-Rahasya, Yoga-Yajnavalkya, Hatha-Yoga-Pradîpikâ.

3. La transmissió i l’ensenyança és amb una relació molt personalitzada mestre/a alumne/a.

4. Adaptem la pràctica del ioga a cada la persona d’acord amb les seves particularitats de constitució, edat, sexe, capacitats, aspiracions, activitats, etc. (Viniyoga).

5  Utilitzem variacions, intensificacions i modificacions de les postures o âsanes perquè produeixin efectes beneficiosos per la salut.

6. La nostra pràctica és gradual (Vinyasa Krama), tant pel que fa la progressió per arribar a una postura, com el desenvolupament de les postures dins una pràctica, com la visió a llarg termini de la pràctica personal.

7. Utilitzem postures de “compensació” (Pratikiyasana) per reequilibrar i accentuar els efectes de les postures. 

8. Sincronitzem els moviments amb el ritme de la respiració personal i les fases respiratòries van associades als moviments funcionals de l’âsana (generalment s’expira en els moviments que aproximen els membres al cos i s’inspira en els gestos que allunyen els membres del cos). Utilitzem la respiració ujjay (respiració llarga i fina) en l’execució de totes les postures.

9. En la nostra pràctica donem una importància essencial i central al pranayama (atenció i control de la respiració).

10. Practiquem amb bavanes (actitud mental) per mantenir la concentració i l’atenció plena durant tota la pràctica de postures i de pranayama.