CLASSES DE IOGA PER VIDEOTRUCADA

CLASSES DE IOGA PER VIDEOTRUCADA

Si voleu rebre classes de ioga personalitzades, empleneu el formulari i el professor triat es posarà en contacte amb vosaltres.

Anna Alabern

Joan Barbany
Ester Vendrell

Jordi Nogué
Eva Marfil

Olga Menal

Gemma Trias

Pili Vendrell

Les classes poden ser per Skype, Hangouts, Jitsi o WhatsApp