Inscripció Escola d'Estiu d'Ara Ioga

Per a fer la inscripció cal que feu un ingrés de 100 €, en concepte de reserva de plaça, al número de compte ES50 3025 0001 1014 3346 6666 de la Caixa d'Enginyers.

Després de fer l'ingrés, empleneu el formulari d'inscripció, i adjunteu-hi el comprovant de l'ingrés.

Un cop comprovat l'ingrés i les dades, rebreu un e-mail, a l'adreça facilitada en el formulari, confirma'n la inscripció.

Inscripció Escola d'Estiu

Dades per la inscripció al l'Escola d'Estiu

Adjunteu la còpia del comprovant d'ingrés de la inscripció
Tarifes d'esdeveniment
Total