O accede para acceder a tus cursos comprados
  • Yoga-sûtra – Capítol 1 –  Curs 1

    Yoga-sûtra – Capítol 1 – Curs 1

    Yoga-sûtra de Patañjali Capítol 1 - SAMÂDHIPÂDA - Capítol sobre la contemplació - Comentari als sûtra del 1.1 al 1.16 - Amb aquest curs, comencem l'estudi sistemàtic dels YOGA-SÛTRA de Patañjali. En aquesta primera entrega abordem els setze primers sûtras, on en defineix que és el ioga en funció de la ment.