Categoría del curso: Yoga sûtra

 • Yoga-sûtra - Capítol 1 - Curs 1

  por Jordi Nogué Mas
  3 leccionesen
  • Curs YOGA SÛTRA -Capítol 1 - Curs 1 - Sûtras 1.1 a 1.16 - 30,00 

  Yoga-sûtra de Patañjali Capítol 1 - SAMÂDHIPÂDA - Capítol sobre la contemplació - Comentari als sûtra del 1.1 al 1.16 - Amb aquest curs, comencem l'estudi sistemàtic dels YOGA-SÛTRA de Patañjali. En aquesta primera entrega abordem els setze primers sûtras, on en defineix que és el ioga en funció de la ment.

  Previsualizar este curso - (1 lecciones de previsualización)