Què fem?

ARA IOGA vol ser un mitjà de comunicació i de foment de la convivència per a totes les persones que es senten vinculades al Yoga i, en especial, a l’ensenyament transmès per TKV Desikachar. L’àmbit territorial que abasta ARA IOGA és tot Catalunya.

L’apartat D’ON VENIM expressa el nostre reconeixement i homenatge a totes les persones que, anys enrere, van introduir aquest ensenyament al nostre país. Si voleu informació més precisa de cadascú cliqueu sobre les fotografies.

QUI SOM és l’apartat on podreu fàcilment trobar els diferents professors que foremem part del grup i centres on fem ioga.

En l’apartat SUBSCRIPCIONS us podeu subscriure per tal de rebre informació, via correu electrònic, de totes les activitats que es duguin a terme.

ACTIVITATS  és la pàgina principal. En ella anirem penjant tota la informació de les activitats que els diferents centres i professors ens facin arribar.

EL BULLETÍ D’ARA IOGA inclourà totes les activitats que els professors i els centres duguin a terme i també altres temes d’interès. S’enviarà periòdicament via e-mail.