Montserrat Serra

Montserrat Serra és llicenciada en Filosofia i Lletres i diplomada en Ciències de la Religió.

Va començar l’estudi i la pràctica del Yoga l’any 1977 amb J. Chalamanch. L’any 1981 va conèixer Josep Barneda amb qui va continuar la seva formació com a professora de Yoga. Posteriorment va estudiar també amb Claude Marechal.
Ha viatjat diverses vegades a Chennai (Madràs) per estudiar al Krishnamacharya Yoga Mandiram sota el guiatge de TKV Desikachar.

És formadora de professors de Yoga reconeguda per la AEPY i professora i formadora reconeguda per Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation.