Marta Artigas

Comença a practicar yoga l’any 1976 amb Josep Barneda, alumne de T.K.V. Desikachar. Cinc anys més tard segueix amb Josep Barneda la formació de professors.


Desdel 1985 decideix dedicar-se plenament a la transmissió d’aquest ensenyament a l’escola que obre a Granollers.


Amb Sri Bhasyam, fill de Krisnamacharya, estudia a Niza AYURVEDA, així com la filosofia del samkya i del yoga-sutra.

Assíduament va a estudiar al Krisnamacharya Yoga Mandiram de Chennai amb T.K.V. Desikachar. Amb ell ha seguit un curs de Cant Vèdic, i amb A.G.Mohan un curs sobre adaptació de la pràctica d’asana i pranayama.

A Europa ha seguit diversos seminaris amb professors, alumnes de T.K.V.Desikachar. A ell l’ha invitat a impartir dos seminaris a Granollers.

Des del nº 0 i durant 21 anys va impulsat la traducció i la publicació de la revista Viniyoga

Amb la direcció de Claude Maréchal, alumne de T.K.V. Desikachar ha impartit cursos de formació de professors ETY-VINIYOGA.