361

CURS: EL IOGA DE PATAÑJALI (On-line i presencial)

OBJECTIU:
En aquest curs farem un estudi del text clàssic dels “YOGA-SÛTRA” de Patañjali, per
poder donar cadascú de vosaltres els fonaments, tant teòrics com pràctics, necessaris per
poder esdevenir cada cop més autònomes en la vostra pràctica de ioga, element
imprescindible per poder fer del ioga un autèntic suport per a la vida diària.


CURS EN DOS NIVELLS
Nivell 1 – Estudi del text, objectius del ioga, mitjans i resultats (2021-2022)
Nivell 2 – Aprofundiment en els mitjans pràctics per a la realització del ioga (2022-2023)


DURADA DEL CURS
Cada nivell té una durada de nou mesos, d’octubre a juliol, i es poden fer de manera
independent.


TRES MODALITATS DE CURS
Cada nivell s’ofereix en tres modalitats diferents:


Modalitat 1. CURS COMPLERT
Dues classes teòriques al mes (on-line), d’una hora de durada 2h/mes
Una tutoria personal al més (presencial), d’una hora de durada 1h/mes
Un dissabte al matí cada dos mesos (presencial), de quatre hores de durada 2h/mes
TOTAL pels 9 mesos de curs:- 18 h teòriques + 27 h pràctiques = 45 h
PREU per les 45 h = 903 €

Modalitat 2. CURS TEÒRIC
Dues classes teòriques al mes (on-line), d’una hora de durada 2h/mes
TOTAL pels 9 mesos de curs:- 18 h teòriques = 18 h
PREU per les 18 h = 361 €

Modalitat 3. SEMINARIS COMPLEMENTARIS
Les modalitats 1 i 2 es poden complementar amb dos seminaris de cap de setmana
L’Escola d’Hivern:- un cap de setmana al febrer, de divendres a diumenge, amb
12 h lectives, teòriques i pràctiques.

PREU amb allotjament inclòs = 180 €

L’Escola d’Estiu:- un cap de setmana al juliol, de divendres a diumenge, amb 12 h
lectives, teòriques i pràctiques.

PREU amb allotjament inclòs = 180 €

MÈTODE DE TREBALL:


CURS COMPLERT
Classes teòriques (on-line), on es farà l’exposició de la part teòrica del
curs
Tutories personals (presencials), una persona professora-tutora on farà el seguiment de l’alumne, amb la intenció
que aquest introdueixi i consolidi una pràctica personal a la seva vida
quotidiana.
Dissabtes al matí (presencials, amb tots els alumnes del curs (respectant sempre els aforament si mesures COVID): es farà el treball pràctic, la preparació de la pràctica, els tallers de postures i,- practicarem junts.

Les Escoles d’Hivern i d’Estiu són un complement (voluntari), tant en l’ensenyança, com una
oportunitat per a compartir vivències, amb els companys i professors del curs. Els
temes tractats seran:

Escola d’Hivern 2022, Nivell 1– ÀSANA, Treball de postures
Escola Estiu 2022, Nivell 1– PRÂNÂYÂMA, diferents tècniques
Escola d’Hivern 2023, Nivell 2 – YAMAS I NIYAMAS
Escola d’Estiu 2023, Nivell 2 – MEDITACIÓ

CURS TEÒRIC

En aquesta modalitat de curs teòric només es fan les dues classes teòriques al mes (on-line),
on es farà la presentació de la part teòrica del curs. En aquest cas l’assistència als
seminaris d’hivern o d’estiu es un complement voluntari.

CALENDARI Nivell I – Curs 2021 – 2022

MesTemaDates TeoriaPresencial (4 h)Dates Escola Cap de setmana
Setembre
Octubre1 i 27 i 21Dissabte 30
Novembre3 i 44 i 18
Desembre5 i 62 i 16
Gener7 i 813 i 27Dissabte 22
Febrer9 i 1010 i 24Escola Hivern 11, 12, 13
Març11 i 1210 i 24
Abril13 i 147 i 21Dissabte 30
Maig15 i 165 i 19
Juny17 i 189 i 30Dissabte 4
JuliolDissabte 23 (2h)Escola Estiu 15, 16, 17

HORARIS

Classes teòriques en línia en directe, els dijous de 19 h a 20 h (les classes es gravaran i podran visualitzar-se en diferit).
Classes pràctiques presencials, els dissabtes de 10 h a 14 h (el lloc de les classes presencials es concretarà en començar el curs).
L’horari i lloc de les tutories presencials es consensuen entre el tutor i l’alumne.