361

CURS: EL IOGA DE PATAÑJALI (On-line i presencial)

OBJECTIU:
En aquest curs farem un estudi del text clàssic dels “YOGA-SÛTRA” de Patañjali, per
poder donar a la persona els fonaments, tant teòrics com pràctics, necessaris per
poder esdevenir cada cop més autònom en la seva pràctica de ioga, element
imprescindible per poder fer del ioga un autèntic suport per a la vida diària.


CURS EN DOS NIVELLS
Nivell 1 – Estudi del text, objectius del ioga, mitjans i resultats
Nivell 2 – Aprofundiment en els mitjans pràctics per a la realització del ioga


DURADA DEL CURS
Cada nivell té una durada de nou mesos, d’octubre a juliol, i es poden fer de manera
independent.


TRES MODALITATS DE CURS
Cada nivell s’ofereix en tres modalitats diferents:


CURS COMPLERT
Dues classes teòriques al mes, d’una hora de durada (on-line) 2h/mes
Una tutoria personal al més, d’una hora de durada (presencial) 1h/mes
Un dissabte al matí cada dos mesos, de quatre hores de durada (presencial) 2h/mes
TOTAL x 9 mesos de curs, 18 h teòriques + 27 h pràctiques = 45 h
PREU per les 45 h = 903 €

CURS TEÒRIC
Dues classes teòriques al mes, d’una hora de durada ( on-line) 2h/mes
TOTAL x 9 mesos de curs, 18 h teòriques = 18 h
PREU per les 18 h = 361 €

SEMINARIS COMPLEMENTARIS
L’ensenyament es pot complementar amb dos seminaris de cap de setmana
L’Escola d’Hivern, un cap de setmana al febrer, de divendres a diumenge, amb
12 h lectives, teòriques i pràctiques.

PREU allotjament inclòs = 180 €

L’Escola d’Estiu, un cap de setmana al juliol, de divendres a diumenge, amb 12 h
lectives, teòriques i pràctiques.

PREU allotjament inclòs = 180 €

MÈTODE DE TREBALL:


CURS COMPLERT
Dues classes teòriques al mes (on-line), on es farà la presentació de la part teòrica del
curs
Una tutoria personal (presencial), on farà seguiment de l’alumna, amb la intenció
d’aconseguir que l’alumna introdueixi i consolidi una pràctica personal a la seva vida
quotidiana.
Els dissabtes al matí (presencials), on es farà el treball pràctic, preparació de la
pràctica, tallers de postures, practicar junts, etc.

Les Escoles d’Hivern i d’Estiu són un complement tant en l’ensenyança, com una
oportunitat per a compartir vivències, amb els companys i professors del curs. Els
temes tractats seran:

Escola d’Hivern, Nivell 1– ÀSANA, Treball de postures
Escola Estiu, Nivell 1– PRÂNÂYÂMA, diferents tècniques
Escola d’Hivern, Nivell 2 – YAMAS I NIYAMAS
Escola d’Estiu, Nivell 2 – MEDITACIÓ

CURS TEÒRIC

En la modalitat de curs teòric només es fan les dues classes teòriques al mes (on-line),
on es farà la presentació de la part teòrica del curs. En aquest cas l’assistència als
seminaris d’hivern o d’estiu es un complement voluntari.

CALENDARI Nivell I – Curs 2021 – 2022

MesTemaDates TeoriaPresencial (4 h)Dates Escola Cap de setmana
Setembre
Octubre1 i 27 i 21Dissabte 30
Novembre3 i 44 i 18
Desembre5 i 62 i 16
Gener7 i 813 i 27Dissabte 22
Febrer9 i 1010 i 24Escola Hivern 11, 12, 13
Març11 i 1210 i 24
Abril13 i 147 i 21Dissabte 30
Maig15 i 165 i 19
Juny17 i 189 i 30Dissabte 4
JuliolDissabte 23 (2h)Escola Estiu 15, 16, 17

HORARIS

Classes teòriques, els dijous de 19 h a 20 h (les classes es gravaran i podran visualitzar-se en diferit).
Classes pràctiques, els dissabtes de 10 h a 14 h.
L’horari de les tutories es consensuen entre tutor i alumna.