D’on venim ?

La difusió del mestratge de T.K.V. Desikachar, en l’àmbit territorial de Catalunya ha sigut possible gràcies a les formacions que han fet aquestes persones.