Claude Maréchal

Des del  1957 fins al 1964, Claude Maréchal va estudiar medicina a la Universitat de Lovaina on va obtenir el títol en Educació física per la Universitat de Liège.

L’any 1958, únicament amb l’ajut de llibres, descobreix el Yoga y comença a practicar-lo cada dia.

Després de graduar-se, treballa com assistent a l’Institut Superior d’Educació Física, de la Universitat de Liège i durant aquest temps, comença a ensenyar Yoga a alguns grups.

Atret per l’ensenyament d’aquesta disciplina, decideix l’any 1969
de viatjar a la India, per tal d’anar fins a les fonts.  A Madràs es troba amb el fill de Sri Krishnamacharya, TKV Desikachar, que esdevé el seu únic instructor durant  trenta-cinc anys.

L’any 1966 abandona el treball a la Universitat de Liège a Bèlgica, per a dedicar-se completament a l’ensenyament del ioga, alhora que cada any, realitza una o dues estades a Madrás. Entre 1969 i 2002, durà a terme més de quaranta visites, (…) para tal d’aprofundir en tots els aspectes del Yoga (…)  L’agost del 1987 obté a Grimentz, Suïssa, el Diploma Superior Viniyoga.

La seva sòlida formació en Medicina Esportiva ensems la seva capacitat de transmissió, han fet de Claude Marechal un dels introductors de l’ensenyament de T.K.V. Desikachar i de Sri Krishnamacharya a Europa.

Dirigeix les Escoles de Formació de Professors de Yoga E.T.Y. i és fundador i editor de la revista Viniyoga i membre fundador de l’Associació Viniyoga Internacional.