Escola d’hivern de 2021

Aquest esdeveniment te només 13 places lliures. Si continueu i registreu més de 13 persones (incloent-vos), el grup sencer estarà en llista d'espera. Alternativament, podeu reduir el nombre de persones que esteu registrant a 13 per evitar la ubicació a la llista d'espera.

Inscripció Escola d'Hivern d'Ara Ioga

Per a fer la inscripció cal que feu un ingrés de 100 €, en concepte de reserva de plaça, al número de compte ES50 3025 0001 1014 3346 6666 de la Caixa d'Enginyers.

Després de fer l'ingrés, empleneu el formulari d'inscripció, i adjunteu-hi el comprovant de l'ingrés.

Un cop comprovat l'ingrés i les dades, rebreu un e-mail, a l'adreça facilitada en el formulari, confirma'n la inscripció.

Inscripció Escola d'Hivern

Dades per la inscripció al l'Escola d'Hivern

Adjunteu la còpia del comprovant d'ingrés de la inscripció
Tarifes d'esdeveniment
Import total